Audi Impressum

Porsche Croatia d.o.o.

 

Porsche Croatia d.o.o. je generalni uvoznik za marku Audi za Republiku Hrvatsku.

Transparentnost i otvorena komunikacija unutar i izvan tvrtke Porsche Croatia se kod nas podrazumijevaju. Važne informacije o Porsche Croatia i kako nas najlakše kontaktirati možete pronaći ovdje.

Porsche Croatia je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2.

 

Tvrtka Porsche Croatia je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872.

(MB) poslovnog subjekta: 1435396, (OIB/PDV ID): HR56007827423

Tvrtka kod koje se vode pravni računi:
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754

Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Ivo Ivančević
Florian Steiner

Direktor marke: Vladimir Lipovac

Voditelj marketinga & PR-a: Petra Kovačević

Veliki kupci: Dražen Došen

Direktor postprodaje: Vicko Ljuban

Poštanska adresa:
Miroslva Miholića 2, HR-10 010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052
Email: audi@porschecroatia.hr